Skip to Content

PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – SOCIÁLNÍ SÍTĚ

Prohlášení o ochraně osobních údajů – Sociální sítě
1 Úvod

Máme radost z vašeho zájmu o naše sociální sítě a naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je naší prioritou. Při jejím zajišťování se řídíme zákonnými ustanoveními o ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Proto jsme povinni dodržovat Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.Níže naleznete informace o tom, jaké osobní informace při poskytování této služby shromažďujeme a jak s nimi nakládáme. 

2 Odpovědná osoba

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., U průhonu 10, 170 04 Praha 7 („my“, „nás“, nebo „Henkel“) je stranou odpovědnou za zpracovávání údajů nezbytných pro poskytování služeb, jak je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. 

Mějte na paměti, že užívání našich sociálních sítí vede k dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů poskytovatelem sociálních sítí, které není omezeno na údaje zpracovávané našimi sociálními sítěmi. Pokud je to možné, (především co se týče technických možností užívání našich sociálních sítí), odkazujeme se na Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatelů daných sociálních sítí na adrese:

YouTube: https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=en

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

Pinterest: https://policy.pinterest.com/en/privacy-policy

Twitter: https://twitter.com/en/privacy

vKontakte: https://vk.com/privacy

Odnoklassniki: https://ok.ru/res/privacypolicy.html

Pokud naše sociální sítě odkazují na jiné webové stránky nebo online obsah, platí Prohlášení o ochraně osobních údajů těchto příslušných služeb.

Ohledně osobních data nás můžete kontaktovat na dataprotectioncz@henkel.com nebo na HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 00  Praha 7.

Kromě toho Henkel maže nebo anonymizuje využívaná data, včetně IP adresy, bez zbytečného odkladu od momentu, kdy nejsou nadále potřeba z důvodů uvedených výše.

Zpracování a používání údajů je založeno na zákonných ustanovení, která odůvodňují tyto postupy z důvodu (1) nutnosti zpracování pro zajištění přítomnosti na sociálních sítí (čl. 6 odst. 1 b) GDPR; a/nebo (2) Henkel má oprávněný zájem na zajištění a zlepšení funkčnosti a bezproblémovosti své přítomnosti na sociálních sítí a aby mohla být přizpůsobena potřebám uživatelům (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

3 Všeobecné zpracování osobních údajů

3.1 Komunikace s námi

Když nás kontaktujete, například kvůli dotazu ohledně produktu prezentovanému na našich sociálních sítích, použijeme vaše jméno, případně e-mailovou adresu a další poskytnuté údaje, abychom mohli odpovědět na váš dotaz.

Zpracovávání údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nutné pro zodpovězení vašeho dotazu (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v případě našeho oprávněného zájmu poskytnout vám požadované informace (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

Po zodpovězení vašeho dotazu je tento dotaz společně s veškerými informacemi vymazán do tří let od konce kalendářního roku, ve kterém byl tento dotaz zodpovězen.

3.2 Komunitní funkce

Na našich sociálních sítích můžete využívat různých funkcí pro komunikaci s dalšími uživateli, jako je přidávání příspěvků na naši zeď, komentáře, lajkování a sdílení.Rádi bychom zdůraznili, že tato část stránek je veřejná, tudíž veškeré informace, které sdílíte nebo poskytnete pro registraci, mohou být zobrazeny dalšími uživateli. Nemůžeme ovlivnit, jak s těmito informacemi budou další uživatelé nakládat.

Především nemůžeme zabránit tomu, aby vám další uživatelé zasílali zprávy.Veškeré údaje, které poskytnete v rámci komunitních funkcí, zpracováváme pro zajištění správného fungování těchto funkcí. Bez těchto údajů vám nemůžeme komunitní funkce poskytovat. Zpracovávání těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nutné pro užívání našich služeb a plnění smlouvy (např. par. 43 odst. 3 b) Zákona o zpracování osobních údajů, čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v případě oprávněného zájmu využívat naše funkce co nejjednodušeji a nejefektivněji (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

3.3 Poslouchání sociálních sítí

Pravidelně dostáváme soukromé zprávy s účelem nás přímo oslovit. Navíc jsou pravidelně zveřejňovány komentáře a další obsah publikovaný na našich sociálních sítích a v dalších veřejných příspěvcích na sociálních sítích, které nás přímo oslovují nebo se na nás vztahují jiným způsobem (např. jmenováním produktu společnosti Henkel).Abychom mohli reagovat na daný obsah, shromažďujeme je v našich doručených zprávách, na našich sociálních sítích, stejně tak i v dalších veřejných příspěvcích na sociálních sítích. Podle toho můžeme reagovat v závislosti na druhu obsahu. Můžeme se například obrátit na autora, abychom mu pomohli s použitím našich produktů nebo zvážili zpětnou vazbu a recenze k zlepšování našich produktů. Také vytváříme reporty obsahující výstup určitého obsahu, včetně lajků a dalších interakcí, kterými zlepšujeme naší práci s veřejností. Zpracování těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, jelikož se jedná o náš legitimní zájem na přiměřené reakci na veřejnou komunikaci, která se nás týká (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).

Obsah, který nám byl zaslán prostřednictvím soukromé zprávy nebo byl zveřejněn na našich sociálních sítích nebo v jiných veřejných příspěvcích na sociálních sítích, může být uložen po dobu neomezenou. Pokud si přejete obsah kdykoli smazat, pošlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

3.4 Sektorové pozorování

Sledujeme příspěvky, které souvisejí s podnikatelskými sektory, v nichž působíme (jmenovitě Beauty Care, Adhesive Technologies, a Laundry and Home Care). Za tímto účelem shromažďujeme obsah publikovaný ve veřejných příspěvcích na sociálních sítích související s těmito podnikatelskými sektory (např. obsah, ve kterém se diskutuje či prezentuje kosmetický přípravek nebo prací prostředek).Obsah související s podnikatelskými sektory bude uložen a vyhodnocen k získání přehledu o veřejné diskusi v těchto podnikatelských sektorech. Získané poznatky využijeme k vylepšení naší veřejné komunikace a podpoře našeho postavení ve veřejné diskuzi. Zpracování těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, jelikož to představuje náš oprávněný zájem na zlepšení naší veřejné komunikace tím, že je sladíme s veřejnou diskusí (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Obsah spojený se zmíněnými podnikatelskými sektory shromážděný ve veřejných příspěvcích na sociálních sítích lze uchovávat po dobu neomezenou. Pokud si přejete obsah kdykoli smazat, pošlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

3.5 Losování a další soutěže

Čas od času na našich sociálních sítích pořádáme losování a další soutěže. Pokud si přejete se zúčastnit, budete požádáni o poskytnutí údajů totožnosti a kontaktních údajů (např. jméno, datum narození, adresa, e-mailová adresa atd., další informace mohou být vyžadovány v rámci soutěže, např. odpovědi na kvízové otázky, fotografie nebo výsledky online hry). Tyto informace užíváme za účelem zajištění řádného průběhu losování nebo soutěže a v případě nutnosti za účelem právní ochrany a odhalování zneužití.Další informace jsou uvedeny v podmínkách účasti pro každé takové losování / soutěž. Pokud nám v rámci účasti v losování / soutěži poskytnete svůj souhlas, budou vaše informace využívány pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.Zpracovávání údajů je založeno na zákonných ustanoveních, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nutné k řádnému provedení losování / soutěže (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR), když nám poskytnete svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 a) GDPR) nebo za účelem našeho oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné právní ochrany (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).Doba uložení osobních údajů bude uvedena v příslušném Prohlášení o ochraně osobních údajů pro každé losování / soutěž.

3.6 Pozvánky na události

Čas od času oznamujeme na našich sociálních sítích události, které mohou vyžadovat registraci. Pokud se přihlásíte na některou z našich událostí, budeme zpracovávat osobní údaje, které nám poskytnete při registraci, jako je vaše jméno, adresa a kontaktní údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa) a další informace nezbytné pro účast na události (např. pro vytvoření seznamu hostů, akreditaci, kontrolu u vstupu, rozvržení prostoru, občerstvení) a/nebo informace nezbytné pro zaslání vaší pozvánky a konkrétní informace pro danou událost. Dále můžeme vaše údaje používat pro odhalení zneužití a za účelem právní ochrany.Zpracovávání údajů je založeno na zákonných ustanoveních, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné pro účast na události (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v případě našeho oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné právní ochrany (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

3.7 Chatbot

V rámci našich sociálních je k dispozici chatbot. Chatbot můžete využít bez sdílení osobních údajů. Pokud zadáte osobní informace do textového pole, když užíváte chatbot, použijeme tyto informace pouze pro zodpovězení vaší otázky. V případě, že budeme vaši otázku uchovávat pro interní přezkoumání, budou vaše osobní údaje předem vymazány.Zpracovávání údajů je založeno na zákonných ustanoveních, které opravňují zpracovávání vašich osobních údajů nezbytných pro zodpovězení vaší otázky (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo za účelem našeho oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné právní ochrany (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).Pokud máte námitky proti delšímu období uchovávání, např. v rámci našeho řízení vztahů se zákazníky, budeme vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedených účelů nebo tak dlouho, jak to bude nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti uchovávat údaje.

3.8 Testování produktu

Při účasti v testování produktu, které provádíme na našich sociálních sítích, můžete poskytnout vaše kontaktní údaje. Vaše osobní údaje využijeme při provádění testování produktu.Vaše osobní údaje nepředáváme třetí straně, pokud to nevyžaduje vedení testování produktu.Zpracování údajů je založeno na zákonných ustanovení, které opravňují zpracovávání vašich osobních údajů nezbytných pro uskutečnění testování produktu, kterého jste se zúčastnili (čl. 4 odst. 1 b) GDPR).

Pokud jste nedali souhlas k delšímu uchovávání osobních údajů, např. v rámci našeho způsobu chování k zákazníkům, nebudeme osobní údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění účelu zmíněného výše, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákonná povinnosti v rámci uchovávaní dat.

3.9 Průzkum

V rámci účasti v průzkumu můžete poskytnout vaše kontaktní údaje, např. vaše e-mailová adresa. Vaše osobní údaje využíváme pouze za účelem vedení průzkumu.Vaše osobní údaje nepředáváme třetí straně, pokud to nevyžaduje vedení průzkumu. Zpracování údajů je založeno na zákonných ustanovení, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje v případě našeho oprávněného zájmu ve využití vašich odpovědí v průzkumu, kterého jste se účastnili (čl. 4 odst. 1 f) GDPR).
Pokud jste nedali souhlas k delšímu uchovávání osobních údajů, např. v rámci našeho způsobu chování k zákazníkům, nebudeme osobní údaje uchovávat déle, než je nutné pro splnění účelu zmíněného výše, nebo tak dlouho, jak to vyžaduje zákonná povinnosti v rámci uchovávaní dat.

4 Předávání osobních údajů

Zpřístupnění vašich osobních údajů nastává v následujících případech:

Osobní údaje jsou zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, popřípadě poškozeným třetím stranám, pokud je to nutné pro vyšetřování nezákonného jednání nebo nedovolené využití či zneužití našich služeb. K tomu však dochází pouze v případě, kdy existují konkrétní náznaky nezákonného jednání nebo zneužití. Ke zpřístupnění může dojít také v případě prosazování smluvních podmínek užívání našich služeb nebo jiných smluv, případně je-li to nezbytné ke vznesení, uplatnění a obhajobě právních nároků. Naším oprávněným zájmem na zpracovávání údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek a případné vznesení, uplatnění a obhajoba právních nároků. Máme také zákonnou povinnost poskytovat informace některým státním orgánům. Patří mezi ně orgány činné v trestním řízení, orgány veřejné moci pověřené stíháním přestupků postihovaných pokutami a daňové úřady. Je v našem oprávněném zájmu zpracovávat údaje za účelem zabránění zneužití, stíhání trestných činů a případné vznášení, uplatňování a obhajoba právních nároků (např. čl. 6 odst. 1 f) GDPR). Při poskytování našich služeb musíme v rámci smluvních vztahů spoléhat na třetí strany a externí poskytovatele služeb („zpracovatelé“). Mezi tyto zpracovatele patří agentury, zprostředkovatelé pro vyřizování objednávek a poskytovatelé služeb IT. V takovýchto případech jsou informace zpřístupněny těmto společnostem či jedincům za účelem dalšího zpracování. Tyto externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně přezkoumáváme, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí. Zpracovatelé smí údaje používat pouze pro námi určené účely. Na základě našich smluvních vztahů jsou také povinni zpracovávat vaše údaje výhradně v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a evropskou a německou legislativou o ochraně osobních údajů. V rámci výše popsaného případného předání může dojít k tomu, že třetí strana vázána těmito pokyny muže údaje zpracovávat v zemích mimo EU („třetí země“).  Jakékoliv zpřístupnění údajů straně nacházející se mimo EU je prováděno v souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud Evropská komise neoznámila, že daná třetí země zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů, poskytujeme dostatečné záruky pro zajištění odpovídající ochrany vašich osobních údajů. V tomto případě může být se zpracovatelem uzavřena smlouva, která obsahuje standardní smluvní doložky EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm). Je možné, že v průběhu dalšího rozvoje našeho podnikání dojde ke změně struktury společnosti Henkel ČR, spol. s r.o. prostřednictvím změny její právní formy z důvodu založení, nákupu nebo prodeje dceřiných společností, divizí nebo částí společnosti. V případě takovýchto transakcí budou údaje o zákaznících předány společně s dotčenou částí podniku. V tomto ohledu zajistíme, že jakékoliv zpřístupnění osobních údajů třetím stranám proběhne v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Takovéto předání osobních údajů může být odůvodněno oprávněným zájmem přizpůsobit v případě potřeby strukturu naší společnosti ekonomickým a právním okolnostem (čl. 6 odst. 1 f) GDPR). 5 Vaše práva jako subjektu údajůJako subjekt údajů máte právo kdykoliv získat informace o vašich uložených údajích. Mimoto máte právo na opravu, vymazání a omezení zpracování těchto údajů, případně právo na přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro ochranu osobních údajů.KROMĚ TOHO MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU PROTI ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, POKUD ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYCHÁZÍ Z ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO PÍSM. F GDPR.Pokud jste dali svůj souhlas se zpracováváním vašich osobních údajů, můžete ho s budoucím účinkem kdykoliv odvolat. Pokud máte jakékoliv další dotazy nebo přání ve spojitosti s vašimi osobními údaji, kontaktujte nás na dataprotectioncz@henkel.com nebo na HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170 00  Praha 7.

5 Změny tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Stav tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů k 24. 4. 2020 Vývoj našich stránek na sociálních sítích může mít vliv na způsob, jakým nakládáme s osobními údaji. Vyhrazujeme si právo měnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s platnými zákony o ochraně osobních údajů. Doporučujeme proto čas od času navštívit naše sociální sítě abyste měli přehled o případných změnách našeho Prohlášení o ochraně osobních údajů.

#AUTHENTIC­BEAUTY­MOVEMENT
O NÁS