Prohlášení o ochraně osobních údajů na facebookových stránkách

Stav k datu 05. 03. 2020

1                
Úvod

Máme radost z vašeho zájmu o naše facebookové stránky
(„facebookové stránky“) a naši společnost. Ochrana vašich osobních údajů je
naší prioritou. Při jejím zajišťování se řídíme zákonnými ustanoveními o
ochraně a zabezpečení osobních údajů.

Proto jsme povinni dodržovat Obecné nařízení o ochraně
osobních údajů (GDPR) a Zákon č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů.

Níže naleznete informace o tom, jaké osobní informace
při poskytování této služby shromažďujeme a jak s nimi nakládáme.

2                
Odpovědná osoba pro ochranu osobních
údajů

Společnost HENKEL ČR, spol. s r.o., U průhonu 10, 170 04 Praha 7 („my“, „nás“, nebo „Henkel“) je
stranou odpovědnou za zpracovávání údajů nezbytných pro poskytování služeb, jak
je popsáno v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů. To neplatí pro zpracovávání údajů týkajících se tzv. „Přehledů stránky“ za
které sdílíme odpovědnost s Facebook Ireland Limited („Facebook“).

Mějte na paměti, že užívání našich
facebookových stránek vede k dalšímu zpracovávání vašich osobních údajů
společností Facebook, které není omezeno na údaje v rámci možnosti „Přehledy
stránky“. Pokud je to možné, (především co se týče technických možností užívání
těchto facebookových stránek), odkazujeme se na Prohlášení o ochraně osobních
údajů společnosti Facebook na adrese
https://www.facebook.com/privacy/explanation.

 

Pokud naše facebookové stránky
odkazují na jiné webové stránky nebo online obsah, platí Prohlášení o ochraně
osobních údajů těchto příslušných služeb.

Ohledně osobních data nás můžete kontaktovat na dataprotectioncz@henkel.com nebo na HENKEL ČR, spol. s r.o., U Průhonu 10, 170
00  Praha 7.

3                
Všeobecné zpracovávání osobních
údajů

3.1            
Komunikace s námi

Když nás kontaktujete, například
kvůli dotazu ohledně produktu prezentovanému na našich facebookových stránkách,
použijeme vaše jméno, případně e-mailovou adresu a další poskytnuté údaje,
abychom mohli odpovědět na váš dotaz.

 

Zpracovávání údajů je založeno na
zákonných ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je
to nutné pro zodpovězení vašeho dotazu (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v
případě našeho oprávněného zájmu poskytnout vám požadované informace (čl. 6
odst. 1 f) GDPR).

Po zodpovězení vašeho
dotazu je tento dotaz společně s veškerými informacemi vymazán do tří let od
konce kalendářního roku, ve kterém byl tento dotaz zodpovězen.

 

3.2            
Komunitní funkce

Na našich facebookových stránkách
můžete využívat různých funkcí pro komunikaci s dalšími uživateli, jako je
přidávání příspěvků na naši zeď,
komentáře, lajkování a sdílení.

Rádi bychom zdůraznili,
že tato část stránek je veřejná, tudíž veškeré informace, které sdílíte nebo
poskytnete pro registraci, mohou být zobrazeny dalšími uživateli. Nemůžeme
ovlivnit, jak s těmito informacemi budou další uživatelé našich facebookových
stránek nakládat. Především nemůžeme zabránit tomu, aby vám další uživatelé
zasílali zprávy.

Veškeré údaje, které
poskytnete v rámci komunitních funkcí, zpracováváme pro zajištění správného
fungování těchto funkcí. Bez těchto údajů vám nemůžeme komunitní funkce
poskytovat. Zpracovávání těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních,
které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nutné pro užívání
našich služeb a plnění smlouvy (např. par. 43 odst. 3 b) Zákona o zpracování
osobních údajů, čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v případě oprávněného zájmu
využívat naše funkce co nejjednodušeji a nejefektivněji (čl. 6 odst. 1 f)
GDPR).

 

Obsah zveřejněný v rámci komunity může být uložen po
neomezeně dlouhou dobu. Budete-li kdykoliv chtít nějaký obsah odstranit,
zašlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

3.3            
Poslouchání sociálních sítí

Pravidelně dostáváme soukromé zprávy s účelem nás přímo
oslovit. Navíc jsou pravidelně zveřejňovány komentáře a další obsah publikovaný
na naší Fanpage a v dalších veřejných příspěvcích na Facebooku, které nás přímo
oslovují nebo se na nás vztahují jiným způsobem (např. jmenováním produktu
společnosti Henkel).

 

Abychom mohli reagovat na daný obsah, shromažďujeme je v
našich doručených zprávách, na naší Fanpage, stejně tak i v dalších veřejných
příspěvcích na Facebooku. Podle toho můžeme reagovat v závislosti na druhu
obsahu. Můžeme se například obrátit na autora, abychom mu pomohli s použitím
našich produktů nebo zvážili zpětnou vazbu a recenze k zlepšování našich
produktů. Kromě toho zlepšujeme tímto naší práci s veřejností. Zpracování
těchto údajů je založeno na zákonných ustanoveních, která nám umožňují
zpracovávat osobní údaje, jelikož se jedná o náš legitimní zájem na přiměřené
reakci na veřejnou komunikaci, která se nás týká (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR).

 

Obsah, který nám byl zaslán prostřednictvím soukromé
zprávy nebo byl zveřejněn na naší Fanpage nebo v jiných veřejných příspěvcích
na Facebooku, může být uložen po dobu neomezenou. Pokud si přejete obsah
kdykoli smazat, pošlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

 

3.4            
Sektorové
pozorování

Sledujeme příspěvky, které souvisejí s podnikatelskými sektory, v nichž
působíme (jmenovitě Beauty Care, Adhesive Technologies, a Laundry and Home
Care). Za tímto účelem shromažďujeme obsah publikovaný ve veřejných příspěvcích
na Facebooku související s těmito podnikatelskými sektory (např. obsah, ve
kterém se diskutuje či prezentuje kosmetický přípravek nebo prací prostředek).

 

Obsah související s podnikatelskými sektory bude uložen a vyhodnocen k
získání přehledu o veřejné diskusi v těchto podnikatelských sektorech. Získané
poznatky využijeme k vylepšení naší veřejné komunikace a podpoře našeho
postavení ve veřejné diskuzi. Zpracování těchto údajů je založeno na zákonných
ustanoveních, která nám umožňují zpracovávat osobní údaje, jelikož to
představuje náš oprávněný zájem na zlepšení naší veřejné komunikace tím, že je
sladíme s veřejnou diskusí (čl. 6 odst. 1 písm. F) GDPR). Obsah spojený se
zmíněnými podnikatelskými sektory shromážděný ve veřejných příspěvcích na
Facebooku lze uchovávat po dobu neomezenou. Pokud si přejete obsah kdykoli
smazat, pošlete nám e-mail na výše uvedenou adresu.

3.5            
Losování a další soutěže

Čas od času na našich facebookových
stránkách pořádáme losování a další soutěže. Pokud si přejete se zúčastnit,
budete požádáni o poskytnutí údajů totožnosti a kontaktních údajů (např. jméno,
datum narození, adresa, e-mailová adresa atd., další informace mohou být
vyžadovány v rámci soutěže, např. odpovědi na kvízové otázky, fotografie nebo
výsledky online hry). Tyto informace užíváme za účelem zajištění řádného
průběhu losování nebo soutěže a v případě nutnosti za účelem právní ochrany a
odhalování zneužití.

Další informace jsou uvedeny v
podmínkách účasti pro každé takové losování / soutěž. Pokud nám v rámci účasti
v losování / soutěži poskytnete svůj souhlas, budou vaše informace využívány
pro účely uvedené v prohlášení o souhlasu.

 

Zpracovávání údajů je založeno na
zákonných ustanoveních, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je
to nutné k řádnému provedení losování / soutěže (např. čl. 6 odst. 1 b) GDPR),
když nám poskytnete svůj souhlas (čl. 6 odst. 1 a) GDPR) nebo za účelem našeho
oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné právní ochrany (čl. 6
odst. 1 f) GDPR).

Doba uložení osobních
údajů bude uvedena v příslušném Prohlášení o ochraně osobních údajů pro každé
losování / soutěž.

 

3.6            
Pozvánky na události

Čas od času oznamujeme na našich
facebookových stránkách události, které mohou vyžadovat registraci. Pokud se
přihlásíte na některou z našich událostí, budeme zpracovávat osobní údaje,
které nám poskytnete při registraci, jako je vaše jméno, adresa a kontaktní
údaje (telefonní číslo a e-mailová adresa) a další informace nezbytné pro účast
na události (např. pro vytvoření seznamu hostů, akreditaci, kontrolu u vstupu,
rozvržení prostoru, občerstvení) a/nebo informace nezbytné pro zaslání vaší
pozvánky a konkrétní informace pro danou událost. Dále můžeme vaše údaje
používat pro odhalení zneužití a za účelem právní ochrany.

 

Zpracovávání údajů je založeno na zákonných
ustanoveních, které nám umožňují zpracovávat osobní údaje, pokud je to nezbytné
pro účast na události (čl. 6 odst. 1 b) GDPR) nebo v případě našeho oprávněného
zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné právní ochrany (čl. 6 odst. 1 f)
GDPR).

 

3.7            
Chatbot

V rámci našich facebookových stránek
je k dispozici chatbot. Chatbot můžete využít bez sdílení osobních údajů. Pokud
zadáte osobní informace do textového pole, když užíváte chatbot, použijeme tyto
informace pouze pro zodpovězení vaší otázky. V případě, že budeme vaši otázku
uchovávat pro interní přezkoumání, budou vaše osobní údaje předem vymazány.

Zpracovávání údajů je
založeno na zákonných ustanoveních, které opravňují zpracovávání vašich
osobních údajů nezbytných pro zodpovězení vaší otázky (čl. 6 odst. 1 b) GDPR)
nebo za účelem našeho oprávněného zájmu zabránit podvodům nebo zajištění účinné
právní ochrany (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

Pokud máte námitky proti
delšímu období uchovávání, např. v rámci našeho řízení vztahů se zákazníky,
budeme vaše údaje uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro splnění výše uvedených
účelů nebo tak dlouho, jak to bude nezbytné pro dodržení zákonné povinnosti
uchovávat údaje.

3.8            
Analýza užívání / „Přehledy stránky“

Naší společnou odpovědností se společností Facebook je
analyzovat, jak naše facebookové stránky užíváte (Přehledy stránky).

Informace vyžadované podle nařízení GDPR týkající se
zpracovávání údajů pro Přehledy stránky můžete nalézt na stránkách Facebook.
Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Facebook naleznete na adrese https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Společnost Facebook vám poskytne veškeré důležité
údaje o smlouvě mezi společností Facebook a společností HENKEL ČR, spol.
s r.o., jako společných správců osobních údajů, týkající se zpracovávání
údajů dle článku 26 nařízení GDPR. Tyto informace jsou dostupné prostřednictvím
následujícího odkazu: https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum.

V rámci Přehledů stránky získáváme pouze anonymní
statistiky – tudíž nemáme žádný přístup k údajům zpracovávaným společností
Facebook.

4                
Předávání osobních údajů

Zpřístupnění vašich osobních údajů
nastává v následujících případech:

 

Ÿ    Osobní údaje jsou zpřístupněny orgánům činným v trestním řízení, popřípadě
poškozeným třetím stranám, pokud je to nutné pro vyšetřování nezákonného
jednání nebo nedovolené využití či zneužití našich služeb. K tomu však dochází
pouze v případě, kdy existují konkrétní náznaky nezákonného jednání nebo
zneužití. Ke zpřístupnění může dojít také v případě prosazování smluvních
podmínek užívání našich služeb nebo jiných smluv, případně je-li to nezbytné ke
vznesení, uplatnění a obhajobě právních nároků. Naším oprávněným zájmem na
zpracovávání údajů je zajištění řádného fungování našich webových stránek a
případné vznesení, uplatnění a obhajoba právních nároků. Máme také zákonnou
povinnost poskytovat informace některým státním orgánům. Patří mezi ně orgány
činné v trestním řízení, orgány veřejné moci pověřené stíháním přestupků
postihovaných pokutami a daňové úřady. Je v našem oprávněném zájmu zpracovávat
údaje za účelem zabránění zneužití, stíhání trestných činů a případné vznášení,
uplatňování a obhajoba právních nároků (např. čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

Ÿ    Při poskytování našich služeb musíme v rámci smluvních vztahů spoléhat na
třetí strany a externí poskytovatele služeb („zpracovatelé“). Mezi tyto
zpracovatele patří agentury, zprostředkovatelé pro vyřizování objednávek a
poskytovatelé služeb IT.

V takovýchto případech jsou
informace zpřístupněny těmto společnostem či jedincům za účelem dalšího
zpracování. Tyto externí poskytovatele služeb pečlivě vybíráme a pravidelně
přezkoumáváme, abychom zajistili ochranu vašeho soukromí. Zpracovatelé smí
údaje používat pouze pro námi určené účely. Na základě našich smluvních vztahů
jsou také povinni zpracovávat vaše údaje výhradně v souladu s tímto Prohlášením
o ochraně osobních údajů a evropskou a německou legislativou o ochraně osobních
údajů.

V rámci výše popsaného případného
předání může dojít k tomu, že třetí strana vázána těmito pokyny muže údaje
zpracovávat v zemích mimo EU („třetí země“).

 

Ÿ    Jakékoliv zpřístupnění údajů straně nacházející se mimo EU je prováděno v
souladu s příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Pokud Evropská komise
neoznámila, že daná třetí země zajišťuje dostatečnou ochranu osobních údajů,
poskytujeme dostatečné záruky pro zajištění odpovídající ochrany vašich
osobních údajů. V tomto případě může být se zpracovatelem uzavřena smlouva,
která obsahuje standardní smluvní doložky EU (http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/transfer/index_en.htm).

Ÿ   
Je možné, že v průběhu dalšího
rozvoje našeho podnikání dojde ke změně struktury společnosti Henkel ČR, spol.
s r.o. prostřednictvím změny její právní formy z důvodu založení, nákupu
nebo prodeje dceřiných společností, divizí nebo částí společnosti. V případě
takovýchto transakcí budou údaje o zákaznících předány společně s dotčenou
částí podniku. V tomto ohledu zajistíme, že jakékoliv zpřístupnění osobních
údajů třetím stranám proběhne v souladu s tímto Prohlášením o ochraně osobních
údajů a příslušnými zákony o ochraně osobních údajů. Takovéto předání osobních
údajů může být odůvodněno oprávněným zájmem přizpůsobit v případě potřeby strukturu
naší společnosti ekonomickým a právním okolnostem (čl. 6 odst. 1 f) GDPR).

 

5                
Vaše práva jako subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo
kdykoliv získat informace o vašich uložených údajích. Mimoto máte právo na
opravu, vymazání a omezení zpracování těchto údajů, případně právo na
přenositelnost údajů. Dále máte právo podat stížnost u dozorového úřadu pro
ochranu osobních údajů.

 

KROMĚ TOHO MŮŽETE VZNÉST NÁMITKU
PROTI ZPRACOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ Z DŮVODŮ VYPLÝVAJÍCÍCH Z VAŠÍ KONKRÉTNÍ SITUACE, POKUD
ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ VYCHÁZÍ Z ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. E NEBO PÍSM. F
GDPR.

Pokud jste dali svůj souhlas se
zpracováváním vašich osobních údajů, můžete ho s budoucím účinkem kdykoliv
odvolat.

 

Co se zpracovávání osobních údajů v rámci Přehledů
stránky týče, společnost Facebook funguje jako společný kontakt a zpracovává
veškeré žádosti týkající se uplatnění výše uvedených práv.

6                
Změny tohoto Prohlášení o ochraně
osobních údajů

 

Stav tohoto Prohlášení o ochraně
osobních údajů k 24. 4. 2020

 

Vývoj našich facebookových stránek
může mít vliv na způsob, jakým nakládáme s osobními údaji. Vyhrazujeme si právo
měnit toto Prohlášení o ochraně osobních údajů v souladu s platnými zákony o
ochraně osobních údajů. Doporučujeme proto čas od času navštívit naše facebookové
stránky, abyste měli přehled o případných změnách našeho Prohlášení o ochraně
osobních údajů.

#Authentic­Beauty­Movement
#MYBELIEF